Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo

Objavljeno: 2. april 2020

Zaradi razmer ob epidemiji virusa COVID-19 od 29.3.2020, do preklica, roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Ne tečejo roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. Zaradi prekinitve teka roka bodo zavezanci obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah se podaljšajo, tako da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. O tem kdaj bodo ukrepi prenehali, vas bomo sproti obveščali.

To med drugim pomeni, da od 29.3.2020 dalje:

  • ne tečejo roki za vložitev vloge,
  • ne tečejo roki za dopolnitev vloge na podlagi poziva centra za socialno delo,
  • ne tečejo roki za predložitev dokazil centru za socialno delo,
  • ne tečejo roki za pritožbo.

Rok prav tako ne teče za upravičence, ki so prejeli izredno denarno socialno pomoč pred 29.3.2020 ali jo bodo po tem datumu in bi ob običajnem teku rokov morali dokazila o namenski porabi predložiti po 29.3.2020. O tem, kdaj bo moral upravičenec dokazila predložiti, vas še obvestimo (v obravnavi je nov zakon, ki bo urejal tudi to področje).

Prekinitev teka rokov ne pomeni, da stranke ne morete ali ne smete izpolniti morebitnih obveznosti oz. opraviti dejanj. Prosimo vas, da v tem primeru obveznosti opravite po elektronski ali navadni pošti in ne osebno na centru za socialno delo.

V tem času ne tečejo roki centra za socialno delo, npr. rok katerem mora center za socialno delo izdati sklep ali odločbo. Kljub temu se centri za socialno delo trudijo o vseh vlogah odločiti v najkrajšem možnem času. Pravice, ki potečejo v mesecu marcu, in vlagatelj ni uspel vložiti nove vloge ali pa center za socialno delo ni uspel o vlogi odločit, bodo avtomatično podaljšane (več o tem v prejšnjih objavah).

Na vrh