Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Sprejet je t. i. »Protikorona paket«

Objavljeno: 6. april 2020

Včeraj sprejeti zakon prinaša številne ukrepe. Vemo, da se postavljajo mnoga podvprašanja. Nanje vam bomo lahko odgovorili, ko bo zakon v celoti objavljen in bo pričel veljati. Takrat bomo tudi objavili podrobne informacije o teh in ostalih ukrepih, ki jih ureja sprejeti zakon.

Kot izhaja iz poročanja medijev, paket ukrepov med drugim ureja enkratni solidarnostni dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in prejemnike varstvenega dodatka. Enkratni dodatek v višini 150 EUR bo izplačan najkasneje do konca aprila. O datumu vas seznanimo naknadno, ko bo ta znan. Prejeli ga bodo vsi upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka v mesecu aprilu, z izjemo tistih, ki bodo enkratni solidarnostni dodatek prejeli kot upokojenci. Za enkratni solidarnostni dodatek se ne vloži nobena vloga. Prejeti dodatek se ne bo upošteval kot dohodek pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev v prihodnjih mesecih, oproščen je tudi plačila dohodnine.

Zakon v paketu ukrepov določa tudi višji dodatek za velike družine in sicer 100 EUR višji dodatek za družino s tremi otroki (skupaj 504,48 EUR) in 200 EUR višji dodatek za družino s štirimi ali več otroki (skupaj 691,52 EUR).

Na vrh