Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Sprejeta je bila sprememba Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Objavljeno: 7. marec 2018

2. marca 2018 je bila v Uradnem listu RS št. 14/2018 objavljena sprememba Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-B). Zakon se prične uporabljati 17. marca 2018.

Zakon določa višino pomoči ob rojstvu otroka in sicer 280 EUR, ne glede na materialni položaj družine in velja za otroke rojene od 1. januarja 2018 dalje. Od 1. januarja 2020 dalje, se bo pomoč dodeljevala v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, itd.

Zakon uvaja novo pravico do pomoči pri nakupu vinjete. Eden od staršev, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila uveljavil pravico do 50% znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, določena za drugi cestninski razred A. Vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete je potrebno priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.

Sprememba zakona prinaša novosti glede izrabe očetovskega dopusta. Očetje bodo lahko izrabili očetovski dopust v strnjenem nizu 30 dni, pri čemer bodo morali najmanj 15 dni izrabiti v strnjenem nizu najpozneje do enega meseca po poteku starševskega dopusta, preostalih 15 dni pa lahko izrabijo v strnjenem nizu najpozneje do končanega 1. razreda OŠ otroka.

Novost je pri pravici posvojiteljev do starševskega dopusta. Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve bo lahko za otroka, ki je že končal 1. razred OŠ in je mlajši od 15 let, uveljavil pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Dodatek k otroškemu dodatku, za predšolskega otroka ki ni vključen v vrtec, se bo po novem lahko dodelil le za otroke do 4 leta starosti.

Na vrh