Novice & aktualno

Usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA

Objavljeno: 5. julij 2018

Skupnost CSD Slovenije na podlagi 19. člena Zakona o osebni asistenci (ZOA) organizira usposabljanje za člane strokovne komisije, ki bodo ocenjevali potrebe uporabnikov po ZOA. Usposabljanje je tri dnevno, prvi dan usposabljanja smo organizirali v torek, 3. julija 2018. Usposabljanja so se udeležili strokovnjaki s področja socialnega varstva, strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva ter strokovnjaki predstavniki uporabnikov, skupaj 126 udeležencev.

Na usposabljanju so sodelovale predstavnice MDDSZ, Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, ki so predstavile Zakonske podlage o osebni asistenci, predstavnice Inštituta RS za socialno varstvo, ki so predstavile orodje za ocenjevanje upravičenosti do osebne asistence ter predstavnica Zveze paraplegikov Slovenije z vsebino o razumevanju uporabniške perspektive koncepta samostojnega neodvisnega življenja in načinu preseganja ovir. Usposabljanje za člane strokovne komisije se bo nadaljevalo septembra 2018.

Usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA Usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA Usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA Usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA
Na vrh