Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

UVELJAVLJANJE PRAVICE OTROKA DO NADOMESTILA PREŽIVNINE

Objavljeno: 2. september 2022

Od 1.9.2022 dalje ni več potrebno, da je bila predhodno poiskušana izterjava preživnine za otroka. S spremembo Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije se spreminjajo tudi pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine in obrazci.

Vlagatelj na Javni štipendijski,razvojni, invalidski in preživninski sklad poda pisno izjavo o neplačanih preživninah ali pa izkaže morebitna plačila preživnine. Novela tudi ukinja zadržanje izplačil nadomestila preživnine, ki je nižje od 8,35 EUR. To pomeni, da bodo upravičencem izplačani zneski, ki so nižji od navedenega. Sprememba zakona bo veljala za vse zahteve, ki bodo vložene po vključno 1. septembru 2022.

Več informacij:
https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/s-1-septembrom-se-spreminjajo-pogoji-za-uveljavljanje-pravice-otroka-do-nadomestila-prezivnine
https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/od-danes-novi-pogoji-za-uveljavljanje-pravice-otroka-do-nadomestila-prezivnine

Na vrh