Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Vloge za nadaljnje prejemanje pravic iz javnih sredstev

Objavljeno: 27. november 2018

Od 1. decembra 2018 dalje upravičenci do pravice otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence in državne štipendije v mesecu, ko se jim pravica izteče, ne vlagajo vlog za nadaljnje prejemanje pravice. Center za socialno delo bo o pravicah, do katerih je posameznik ali družina že upravičena, ob izteku pravice ponovno odločal po uradni dolžnosti in izdal odločbo.

Vlagatelji, ki do sedaj pravice še niso uveljavljali oz. sedaj ne prejemajo teh pravic, morajo na centru za socialno delo vložiti prvo vlogo.

Zgoraj napisano ne velja za pravico do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Za te pravice mora upravičenec, ki želi še naprej prejemati pravico, kot do sedaj vložiti novo vlogo v mesecu, ko se mu pravica izteče.

Upravičenec do pravice otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence in državne štipendije, mora v času prejemanja pravice centru za socialno delo v roku 8 dni sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost, višino ali obdobje prejemanja (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta in spremembo vrste periodičnega dohodka).

Na vrh