Novice & aktualno

Vloge za novo višino denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Objavljeno: 28. maj 2018

Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki želijo, da center za socialno delo naredi preračun pravice, morajo na center za socialno delo vložiti novo vlogo. Avtomatičen dvig pravic ni mogoč in ga centri ne bodo opravili po uradni dolžnosti.

O vseh vlogah za preračun, vloženih do konca julija 2018, bo center odločal, kot bi bile vložene v maju 2018, torej bo o pravici odločil od 1. junija 2018 dalje. Vsem vlogam za preračun, vloženim do konca julija 2018 morajo zato vlagatelji priložiti tudi izpis prometa na vseh transakcijskih računih vseh oseb na vlogi (bančni izpiski) za mesece februar, marec in april 2018.

Vsi novi vlagatelji, ki še ne prejemajo katere od omenjenih pravic, in želijo pravico prejemati od 1. junija 2018 dalje, morajo vlogo vložiti v mesecu maju 2018. Center namreč o pravici odloči s prvim dnem naslednjega meseca.

Na centrih za socialno delo pričakujemo povečano število vlog, zato se bo lahko čas odločanja podaljšal in bo prihajalo do zamikov v izplačilih. Trudili se bomo vloge reševati v najkrajšem možnem času.

Na vrh