Novice & aktualno

Zaključeno osnovno usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA

Objavljeno: 17. september 2018

Skupnost CSD Slovenije je na podlagi 19. člena Zakona o osebni asistenci (ZOA) dne 11. 9. in 12. 9. 2018, izvedla zadnji dan osnovnega usposabljanja za člane strokovnih komisij, ki bodo po ZOA ocenjevali potrebe uporabnikov po osebni asistenci.

Tretji dan usposabljanja je bil v prvem delu namenjen demonstraciji ocenjevanja, ki sta jo izvedli uporabnica osebne asistence in Carmen Rajer, vodja sekcije za socialno oskrbo. V drugem delu je Inštitut RS za socialno varstvo skupaj z uporabniki osebne asistence izvedel delavnico na temo vrednotenja samostojnosti osebe na podlagi standardiziranega ocenjevalnega obrazca za oceno potreb po storitvah osebne asistence – ZOjA. Člani komisij, porazdeljeni po skupinah, so s pomočjo uporabnikov osebne asistence sestavili enotno mnenje o številu ur, ki so ga pridobili s pomočjo orodja ZOjA. Sledila je refleksija dela po skupinah in skupna predstavitev rezultatov dela. V zadnjem delu usposabljanja je sekretarka Skupnosti CSD Slovenije mag. Darja Kuzmanič Korva članom komisije podelila potrdila o uspešno končanem usposabljanju. Končno število vseh članov komisij, ki so se udeležili vseh treh sklopov osnovnega usposabljanja šteje 111 članov.

Zaključeno usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA Zaključeno usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA Zaključeno usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA
Na vrh