Novice & aktualno

Izjava za javnost - Žrtev nasilja v družini je tudi otrok

Objavljeno: 7. december 2017

Ob zaključku mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami v letu 2017 in mednarodnem dnevu človekovih pravic, se opozorilom, da naj žrtve nasilja v družini poiščejo pomoč, ponovno pridružujemo strokovne delavke in delavci centrov za socialno delo. Kot vstopna točka v sistem se pri svojem vsakodnevnem delu srečujemo z velikim številom žensk in njihovih otrok, ki so žrtve nasilja ter skupaj z njimi iščemo njim najbližje oblike pomoči.

Odrasle žrtve nasilja bi radi opozorili na otroke in na njihovo pravico, da rastejo v varnem in zdravem okolju. Otrok, ki doživlja ali je prisoten ob nasilju, je čustveno zlorabljen. Strah zase in za žrtev, ki ga vsakodnevno doživlja in pretvori v svojo nemoč pred povzročiteljem, pusti otroku trajne posledice, tudi v odraslosti. Prekinimo krog nasilja in zlorab v družinah! In ne, nasilje ne mine, se poglablja, posledice pa so vedno hujše!

Včasih se krog nasilja razplete tudi tragično in takrat so najbolj ranljivi ravno otroci. Poleg hude izgube, so izpostavljeni tudi javnosti – medijem, zato pozivamo vse, da v takih situacijah predvsem pomislimo na otroka, na njegovo stisko in posledice, ki jih bo nosil s seboj vse življenje. Z vidika svojcev je izjemno pomemben odnos javnosti in medijev do tragičnega dogodka, v katerega so vpleteni.

Neizmerna stiska, ki je prisotna ob izgubi, se ne sme povečevati in poglabljati še ob zapisih, fotografijah in govornih ter televizijskih poročanjih o otrocih, ki so utrpeli izgubo. Sprašujemo se, kako to preprečiti in kako pojasniti medijem, javnosti, da so ob tovrstnih dogodkih prizadeti najbližji, ki za vse, kar se je zgodilo, niso krivi. Na centrih za socialno delo pogosto vidimo, da si krivdo, tudi skozi medijska poročanja o dogodku naložijo na svoja ramena. S tem je stiska veliko večja in njihovo okrevanje še težje, zato pozivamo medije, da mora biti interes zavarovanja otroka in njegova korist pred interesom javnosti oziroma poročevalcev teh dogodkov.

Spoštujmo otroke in to, da imajo otroci vse temeljne človekove pravice, dodatno jih varuje konvencija – vsi mi, tako strokovne službe kot tudi družba v celoti, pa smo dolžni zagotoviti podporo otroku, stabilno okolje za razvoj v primerih, ko jim tega ne morejo zagotoviti starši.

Želimo si, da bi družine zbrale pogum in poiskale pomoč, ki jim je dostopna v njihovem okolju osebno ali preko telefona. Tako bi zaščitile otroke in preprečile travme, ki se pogosto pokažejo šele v odraslosti, ko ima nekdanji otrok, zdaj odrasla oseba moč in pogum, da se upre in pove zgodbo svojega otroštva.

Ljubljana, 7.12.2017

Centri za socialno delo in koordinatorke za preprečevanje nasilja v družini

Na vrh