Center za socialno delo Ajdovščina

Naziv Center za socialno delo Ajdovščina
Naslov Gregorčičeva ulica 18
5270 Ajdovščina
Telefon 053680612 , 059695870 (enota Šturje) , 059695872 (redne in izredne denarne socialne pomoči)
Faks 053680624
Naslov elektronske pošte gpcsd.ajdov@gov.si
Naslov spletnega mesta
Informacije javnega značaja
Direktor (e-pošta) Bogomira Ipavec (bogomira.ipavec@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 13
Občine Ajdovščina, Vipava
Število prebivalcev 24.504
Površina 352 km2
Storitve
Projekti Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - občina Ajdovščina, Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - občina Vipava, Rejništvo od danes do jutri, Neverjetna leta - vsakemu otroku (Norveški finančni mehanizem)

Go back