Center za socialno delo Kočevje

Naziv Center za socialno delo Kočevje
Naslov Ljubljanska cesta 9
1330 Kočevje
Telefon 018938380
Faks 018938390
Naslov elektronske pošte gpcsd.kocev@gov.si
Naslov spletnega mesta
Informacije javnega značaja
Direktor (e-pošta) Katarina Hiti (katarina.hiti@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 10,5
Občine Kočevje, Kostel, Osilnica
Število prebivalcev 17.875
Površina 647 km2
Storitve
Projekti Prostovoljstvo, Psihosocialna pomoč družini, Integracija in socializacija Romov v lokalno skupnost, Skupine starih za samopomoč, Skupina za samopomoč zasvojenim od prepovedanih drog, Razvoj kadrov v socialnem varstvu

Go back