Center za socialno delo Lendava

Naziv Center za socialno delo Lendava
Naslov Glavna ulica 73 (Főutca 73)
9220 Lendava - Lendva
Telefon 025789840
Faks 025789841
Naslov elektronske pošte gpcsd.lenda@gov.si
Naslov spletnega mesta
Informacije javnega značaja
Direktor (e-pošta) Erika Verbančič (erika.verbancic@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 13
Občine Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Velika Polana, Kobilje, Odranci, Turnišče
Število prebivalcev 25.538
Površina 258 km2
Storitve
Projekti Skupina za samopomoč v KS Lendava, Skupina za samopomoč mlajših invalidnih oseb, Program javnih del"Pomoč in oskrba ostarelim na domu", Javna služba"Pomoč družini na domu", Preventivno letovanje otrok v Baški

Go back