Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad

Naziv Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad
Naslov Einspilerjeva ulica 6
1000 Ljubljana
Telefon 013001800 , 013001819 , 013001840
Faks 013001830
Naslov elektronske pošte gpcsd.ljbez@gov.si
Naslov spletnega mesta
Informacije javnega značaja
Direktor (e-pošta) Matej Križanič (matej.krizanic@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure
Uradne ure (2) med uradnimi urami in po telefonu: v torek in četrtek od 8:00 do 15:00 ure
Število zaposlenih 47
Občine del MO Ljubljana, Dol pri Ljubljani
Število prebivalcev
Površina
Storitve
Projekti Medčloveški odnosi in odvisnosti, Psihosocialna pomoč otrokom in mladoletnim s težavami v odraščanju

Go back