Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Naziv Center za socialno delo Ljubljana Šiška
Naslov Celovška 150
1000 Ljubljana
Telefon 015839800
Faks 015194080
Naslov elektronske pošte info.csdsiska@gov.si
Naslov spletnega mesta
Informacije javnega značaja
Direktor (e-pošta) Matej Babšek v.d. (matej.babsek@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 40
Občine Šiška, Medvode, Vodice
Število prebivalcev 84.000
Površina
Storitve
Projekti Sožitje v starosti, Tabori za otroke in mladostnike, PEŠ- preventivna enota Šiška, namenjena mladim, Nasmeh - samopomočna skupina namenjena razvezanim materam

Go back