Center za socialno delo Slovenska Bistrica

Naziv Center za socialno delo Slovenska Bistrica
Naslov Ljubljanska cesta 16
2310 Slovenska Bistrica
Telefon 028050760 , 028050762
Faks 028050777
Naslov elektronske pošte gpcsd.slovb@gov.si
Naslov spletnega mesta
Informacije javnega značaja
Direktor (e-pošta) Blanka Rupar (blanka.rupar@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 18 + 9 (pomoč na domu)
Občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica, Makole
Število prebivalcev 33.206
Površina 368 km2
Storitve
Projekti Javna dela Pomoč družini pri vzgoji otrok", Javna dela"Pomoč na domu", Mladinske delavnice, Počitniški program"

Go back