Preprečevanje nasilja in zlorab pri starejših osebah

NASILJE IN ZLORABA

 • vsa dejanja naperjena proti drugi osebi, ki so proti volji te osebe
 • lahko gre za enkratno dejanje ali za večkratno ponavljajoče dejanje
 • ni nujno, da gre za oseben odnos med storilcem in žrtvijo

OBLIKE NASILJA IN ZLORAB

TELESNO NASILJE: odrivanje, pretepanje, brcanje, udarjanje, klofutanje, ščipanje, puljenje las, stresanje, davljenje, udarec s palico, zapiranje in odrekanje hrane, ...
PSIHIČNO IN ČUSTVENO NASILJE: kričanje, žaljenje, psovanje, poniževanje, zastraševanje, grožnje, molk in ignoriranje, vlivanje občutka, da je stari človek vsakomur v napoto, ...
EKONOMSKO NASILJE: uporaba prihrankov, posesti ali lastnine brez vašega soglasja, neupravičena prisvojitev denarja ali drugega imetja, ...
SPOLNO NASILJE: vsakršen neprostovoljni spolni stik s starejšo osebo, ki zanj ne da ali ne more dati pristanka, ...
ZDRAVSTENO NASILJE: prisilno ali pogosto dajanje pomirjajočih zdravil, prisilno opravljanje agresivnih preiskav, neutemeljen odstop od preiskav, ...
ZANEMARJANJE: opustitev skrbi življenjsko nujnih stvari, ki izhajajo iz osebne odgovornosti ali pogodbenega dogovora (npr. nega, hrana, ...)
ZAPUŠČENOST: posameznik, ki je naravno odgovoren za oskrbo starostnika, to osebo zapusti.

prepoznavanje znakov nasilja in zlorab

Če ste žrtev nasilja, vam lahko pomagajo

 • Center za socialno delo
 • Policija - 113
 • Vaš zdravnik, patronažna sestra
 • Nevladne organizacije, ki pomagajo žrtvam kaznivih dejanj in ljudem v stiskah

Kako vam lahko pomagamo na Centru za socialno delo

 • Naš strokovni delavec bo v pogovoru z vami opredelil vaše težave in vam ponudil možne rešitve.
 • Če potrebujete poglobljeno pomoč pri reševanju stiske, vam jo bo zagotovil naš strokovni delavec ali pa vas bo usmeril v druge ustrezne oblike pomoči izven centra za socialno delo.
 • Z vašim soglasjem bo strokovni delavec opravil obisk na terenu in se pogovoril s tistimi, ki so povezani z vašo težavo.
 • Strokovni delavec vam bo nudil podporo pri prijavi nasilja na policijo, če boste to želeli.
 • Na centru vam bomo zagotovili pomoč v obliki drugih naših storitev: osebna pomoč in pomoč družini za dom, pomoč pri urejanju materialne stiske, pomoč pri urejanju družinskega pomočnika, določitev skrbnika.
 • Pomoč na centru za socialno delo je brezplačna.