Preskoči na glavno vsebino

Projekti

Pretekli projekti

Projekt FIRST

Projekt Anima sana

Nosilec projekta Razvojna agencija Zgornje Gorenjske nas je povabila kot projektnega partnerja k sodelovanju pri izvedbi projekta ANIMA SANA. Poleg Skupnosti centrov za socialno delo so sodelovali: Pot svetlobe - društvo za razširitev zavesti, Psihiatrična bolnišnica Begunje in Fakulteta za zdravstvo Jesenice. Projekt se je izvajal v okviru Norveškega finančnega mehanizma (Norway grants).

Projekt ESS: Zaposlitev strokovnih delavcev informatorjev na centrih za socialno delo in opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nosilcem projekta, sofinancirnega iz sredstev Evropskega socialnega sklada na podlagi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Projekt sofinanciranje preventivnih programov za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj v letu 2010; programi za večjo varnost starejših (Ministrstvo za notranje zadeve)

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je pri Ministrstvu za notranje zadeve kandidirala na javnem razpisu in bila izbrana za izvedbo projekta. V okviru projekta so potekale različne aktivnosti/dogodki:

  • vzpostavljena je bila brezplačna telefonska številka za žrtve nasilja (080 28 85),
  • organizirana je bila okrogla miza o preprečevanju zlorab starejših.
Na vrh