Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Na podlagi 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05) in Zakona o označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05) izdaja sekretar/ka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije

STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije formata A4: 0,06 € (15,00SIT)
 • ena stran fotokopije formata A: 0,13 € (30,00 SIT)
 • ena stran fotokopije večjega formata: 1,25 € (300,00 SIT)
 • ena stran barvne fotokopije formata A4: 0,63 € (150,00 SIT)
 • ena stran barvne fotokopije formata A: 1,25 € (300,00 SIT)
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09 € (500,00 SIT)
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92 € (700,00 SIT)
 • elektronski zapis na eni disketi: 1,25 € (300,00 SIT)
 • posnetek na eni videokaseti: 4,17 € (1000,00 SIT)
 • posnetek na eni audiokaseti: 2,09 € (500,00 SIT)
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko: 0,13 € (30,00 SIT)
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko: 1,25 € (300,00 SIT)
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,08 € (20,00 SIT)
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,13 € (30,00 SIT)
 • posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov – za operacijo ene poizvedbe: 3,74 € (896 SIT)
 • posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca z IV. ali V. stopnjo izobrazbe: 8,25 € (2.042 SIT)
 • posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca z VI. stopnjo izobrazbe: 9,03 € (2.163 SIT)
 • posredovanje informacij javnega značaja z neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca z VII. ali višjo stopnjo izobrazbe: 14,96 € (3.584 SIT).

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti se obračuna v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Zneski, določeni v stroškovniku ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

Datum: 25.09.2007
Številka: 090-391/07