Varne hiše

Varne hiše nudijo ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično ali spolno) možnost umika in nastanitve. Predstavljajo varen prostor, kamor se lahko zatečejo in ob podpori svetovalk na novo uredijo življenje. Lokacija varnih hiš je tajna.

Varne hiše, organizirane v okviru centrov za socialno delo

Varna hiša Naslov Telefon GSM E-pošta
Varna hiša Maribor (CSD Maribor) Zagrebška cesta 72
2000 Maribor
024801186

csdmb@gov.si
Zavetišče Pepcin dom (CSD Krško) Cesta krških žrtev 1
8270 Krško
074922325

zdenka.prevejsek@gov.si
Regijska varna hiša Kras (CSD Sežana) Kosovelova 4b, Sežana
6210 sežana
056 202 442
070 754 530
vhkras@gmail.com

Seznam ostalih varnih hiš

Varna hiša Naslov Telefon GSM E-pošta
Zavetišče SOS telefon Ljubljana (Društvo SOS telefon) p.p. 2726
1001 Ljubljana
0801155

drustvo.sos@drustvo-sos.si
Regionalna varna hiša Celje, Društvo regionalna varna hiša Celje p.p. 347
3000 Celje
034926357

varna.hisa@siol.net
Varna hiša Novo mesto, Društvo življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam kaznivih dejanj p.p. 345
8000 Novo mesto
073326895
031393614
Varna hiša Gorenjske, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Slovenski trg 1, p.p. 575
4103 Kranj

051200083
Zavetišče za ženske in otroke nasilja, Društvo varnega zavetja Ljutomer p.p. 18
9240 Ljutomer
025848390

v.h.ljutomer@siol.net
Društvo ženska svetovalnica Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
012511602
040260656
031233211
zenska@svetovalnica.org