Preskoči na glavno vsebino

Centri za socialno delo

Koordinacija

Lokalna koordinacija

Naloge Centra za socialno delo kot koordinatorja programov in storitev v lokalni mreži so:

 • prepoznavanje ponudbe programov v lokalni skupnosti in usmerjanje uporabnikov in uporabnic;
 • stičišče različnih izvajalcev (registriranje potreb)
 • povezovanje sistemov na lokalnem nivoju
 • sodelovanje pri načrtovanju in razvijanju novih programov
 • organizacija strokovne podpore izvajalcem iz vladnega in nevladnega sektorja

Center za socialno delo je zadolžen za usklajevanje in povezovanje področij dela socialnega varstva z namenom, da se uporabnikom in uporabnicam zagotavljamo različne oblike pomoči ter odpiranja možnosti za socialno vključenost.

Posamezne aktivnosti:

 • Z uvajanjem sprememb v organizaciji dela znotraj CSD želimo uporabniku ali uporabnici zagotoviti boljšo in hitrejšo dostopnost do informacij in storitev
 • Posebno skrb namenjamo sodelovanju med sodelavci, sodelavkami ter zunanjimi izvajalci in organizacijami v skupnosti.
 • S spletnimi stranmi predstavljamo dejavnosti CSD in različne programe zato, da omogočamo večjo dostopnost.
 • Oblikovanje kataloga nevladnih organizacij in zasebnikov in vzpostaviti organizirano sodelovanje.
 • Registracija potreb uporabnikov in uporabnic ter izdelava skupnih ocen o potrebah in prioritetah v skupnosti ter načrtovanje skupnostnih akcij.
 • Z načinom registriranja in evidentiranja ne-odgovorjenih potreb vzpodbujamo razvoj novih programov
 • Podpora in pomoč pri nastajanju programov, ki so se v praksi pokazali kot potrebni, zaradi nudenja celostne pomoči uporabnikom naših storitev.

Zakonska podlaga:

 • Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 ali NPSV
 • Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz NSPV

Regijska koordinacija

Na podlagi Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 so centri za socialno delo pridobili novo nalogo, saj so na regijskih ali medobčinskih ravneh prevzeli vlogo povezovalca sistema, spodbujevalca novih programov in posredovalca informacij. Njihova vloga strokovne podpore programom, ki jih vzpostavljajo in razvijajo izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki, kot tudi stičišče različnih izvajalcev in usmerjevalcev uporabnikov v različne programe pomoči, postaja v okoljih nepogrešljiva. Tam, kjer ni mreže izvajalcev ali programov drugih izvajalcev, uporabniki nimajo možnosti izbire, izvajanje storitev morajo organizirati centri za socialno delo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in z uporabniki.

(Pravna podlaga: Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Uradni list RS, št. 31/00; Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005, Uradni list RS, št. 45/02).

Na vrh