Preskoči na glavno vsebino

Centri za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo CSD

 1. Dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18 let
 2. Dovolitev sklenitve zakonske zveze med sorodniki
 3. Določitev in sprememba osebnega imena
 4. Odtujitev in obremenitev otrokovega premoženja
 5. Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi
 6. Odvzem otroka
 7. Oddaja otroka v zavod
 8. Rejništvo
 9. Skrbništvo za otroke
 10. Skrbništvo za odrasle
 11. Skrbništvo za posebni primer
 12. Posvojitve
 13. Priznanje statusa odrasle invalidne osebe
 14. Nadomestilo za invalidnost
 15. Dodatek za tujo nego in pomoč
 16. Pravica gluhe osebe do uporabe tolmača znakovnega jezika
 17. Družinski pomočnik
 18. Denarna socialna pomoč
 19. Izredna denarna socialna pomoč
 20. Enkratna izredna denarna socialna pomoč
 21. Trajna denarna socialna pomoč
 22. Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev
 23. Porodniški dopust
 24. Očetovski dopust
 25. Dopust za nego in varstvo otroka
 26. Posvojiteljski dopust
 27. Porodniško nadomestilo
 28. Očetovsko nadomestilo
 29. Nadomestilo za dopust za nego in varstvo otroka
 30. Posvojiteljsko nadomestilo
 31. Dobroimetje
 32. Pravice iz naslova krajšega delovnega časa
 33. Starševski dodatek
 34. Pomoč ob rojstvu otroka
 35. Otroški dodatek
 36. Dodatek za veliko družino
 37. Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
 38. Delno plačilo za izgubljeni dohodek
 39. Upravna izvršba odločb in sklepov, ki jih izda center za socialno delo v svojem postopku
Na vrh