Preskoči na glavno vsebino
EN

O nas

Naslov: Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana

Telefon: 08 20 22 400

E-pošta: info@scsd.si

Facebook: Skupnost Csd Slovenije

Sekretarka: Tatjana Milavec

Predstavitev Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije

Skupnost centrov za socialno delo je bila ustanovljena na podlagi 52. člena Zakona o zavodih konec leta 1996 s sklepom skupščine Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. V Skupnost CSD se povezuje 16 centrov za socialno delo na območju Republike Slovenije.

Predstavitvena brošura SCSD

Predstavitvena brošura SCSD
Predstavitvena brošura SCSD (EN)

Predstavitvena brošura SCSD (EN)

Prvi Katalog nalog CSD je bil pripravljen 1. aprila 2005 in posredovan MDDSZ v potrditev. Standardi in normativi so bili na podlagi sklepa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 23.9.2008 potrjeni. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije standarde in normative enkrat letno uskladi, dopolni obseg nalog opredeljenih v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo, glede na spremembe zakonodaje. Najkasneje vsako leto do konca meseca februarja ga predloži pristojnemu ministrstvu v potrditev za tekoče leto.

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur.l. RS št. 78/2008), ki je bil izdan na podlagi 75. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti je država Skupnost centrov za socialno delo poverila za izvajanje usposabljanja kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti in izvajanje usposabljanja rejnikov.

Katalog informacij javnega značaja
Enotni načrt klasifikacijskih znakov za CSD

Zaposleni in kontakt

Kontakt

tel.: 08 20 22 400
e-mail: info@scsd.si

Sekretarka Skupnosti CSD Slovenije

sekretarka Tatjana Milavec

Poslovna sekretarka

Dragana Prolić, posl. sekr.

Strokovna delavka - pravnica

Špela Zupan, univ. dipl. prav.

Strokovna delavka

Irena Zemljič, univ. dipl. soc. del.

Strokovna delavka

Dalida Smlatić, univ. dipl. soc.del.

Strokovna delavka

Janja Rupar, univ. dipl. soc. del.

Na vrh