Preskoči na glavno vsebino

Pretekli projekti

Projekt Anima sana

Logotip Animasana Logotip Norwaygrants Logotip Službe za razvoj RS

Projekt ANIMA SANA

Letak AnimasanaNosilec projekta Razvojna agencija Zgornje Gorenjske nas je povabila kot projektnega partnerja k sodelovanju pri izvedbi projekta ANIMA SANA. Poleg Skupnosti centrov za socialno delo so sodelovali: Pot svetlobe - društvo za razširitev zavesti, Psihiatrična bolnišnica Begunje in Fakulteta za zdravstvo Jesenice. Projekt se je izvajal v okviru Norveškega finančnega mehanizma (Norway grants).

V okviru projekta ANIMA SANA - vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja je bila na območju Zgornje Gorenjske vzpostavljena mreža svetovalnih pisarn, kjer se je posameznikom, ki so potrebovali individualno pomoč, v času trajanja projekta (23.3.2015 do 30.4.2016) nudilo brezplačno psihoterapevtsko svetovanje. Odgovore, kako bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje, so posamezniki lahko pridobili osebno, preko vzpostavljene spletne strani ali tedenske radijske kontaktne oddaje. Z analizo razmer na področju duševnega zdravja na obravnavanem območju so se izpostavile ciljne skupine, ki so najbolj podvržene možnostim razvoja duševnih motenj (npr. brezposelni, starejši,…), ter zanje razvili, oblikovali in prilagodili posebne sklope preventivnih predavanj in delavnic. Oblikovali in vzpostavili so se programi usposabljanj za skupine strokovnih delavcev, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, s čimer se je zagotovil dvig znanja in veščin s področja duševnega zdravja.

Na ta način nosilec projekta (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) želi poskrbeti za preventivne ukrepe in zgodnje diagnosticiranje potencialnih težav na področju duševnega zdravja. Reševanje težav v zgodnji fazi bo pripomoglo k manjšemu zatekanju k različnim odvisnostim, k manjšemu številu obolelih, h krajšim čakalnim vrstam in boljšemu duševnemu zdravju družbe na splošno. Čustvene in duševne težave navadno postanejo nevzdržne in nevarne posebej takrat, ko posameznik izgubi tudi materialno varnost. Projekt je omogočil lažjo, širšo in brezplačno dostopnost do posameznih storitev in preventivnih programov na eni strani ter boljšo promocijo pomena dobrega duševnega zdravja za posameznika in družbo kot celoto na drugi. Z oblikovanjem in pripravo promocijskih gradiv (brošure, video-oglasi, spletne strani, radijske oddaje) je bilo poskrbljeno za promocijo dobrega duševnega zdravja ter ljudem omogočena odprtost, hitro reševanje morebitnih težav in vključevanje v preventivne programe.

V okviru projekta je bilo zagotovljeno povezovanje in sodelovanje različnih institucij, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami (psihiatrija, centri za socialno delo, zdravstveni delavci, zavodi za zaposlovanje,…) ter na ta način poskrbljeno za celovit pristop k iskanju rešitev. Kot partner v projektu preko Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije je sodeloval tudi Center za socialno delo Jesenice.

Na vrh