Preskoči na glavno vsebino

Pretekli projekti

Projekt ESS

logotip mddszem logotip nvp

Projekt ESS : Zaposlitev strokovnih delavcev informatorjev na centrih za socialno delo in opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nosilcem projekta, sofinancirnega iz sredstev Evropskega socialnega sklada na podlagi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

V v okviru projekta smo dne 16. 12. 2011 objavili javni razpis za izbor izvajalcev za zaposlitev strokovnih delavcev informatorjev na centrih za socialno delo. Predmet javnega razpisa je bil izbor izvajalcev za zaposlitev ustrezno sistemiziranih strokovnih delavcev (v nadaljevanju: informatorjev) na centrih za socialno delo ter njihovo usposabljanje za delo na tem področju. S tem smo zagotovili nemoteno in kvalitetno uvedbo enotne vstopne točke v sistem socialnih transferjev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS).

Zaposlili smo 64 informatorjev na 62 centrih za socialno delo, za obdobje do 24 mesecev ter izvedli usposabljanja za delo na tem področju z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, za učinkovitejšo pomoč uporabnikom, ki vstopajo v sistem socialnih transferjev skladno z ZUPJS. V okviru izvajanja programa smo izvedli več usposabljanj in različnih delavnic za informatorje oz. zaposlene strokovne delavce na centrih za socialno delo.

31.1.2014 smo objavili javni razpis za izbor izvajalcev za opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Dne 6.6.2014 smo objavili dodatni javni razpis za izbor izvajalcev za opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije. V okviru projekta smo izvedli več delavnic, usposabljanj in strokovnih srečanj za informatorje. Z izvajanjem projekta smo zaključili 31.8.2015.

Na vrh