Preskoči na glavno vsebino

Pretekli projekti

Projekt sofinanciranje preventivnih programov za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj v letu 2010

logotip mnz logotip modra številka 080 28 85

Projekt sofinanciranje preventivnih programov za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj v letu 2010; programi za večjo varnost starejših (Ministrstvo za notranje zadeve)

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je pri Ministrstvu za notranje zadeve kandidirala na javnem razpisu in bila izbrana za izvedbo projekta. V okviru projekta so potekale različne aktivnosti/dogodki:

  • vzpostavljena je bila brezplačna telefonska številka za žrtve nasilja (080 28 85),
  • organizirana je bila okrogla miza o preprečevanju zlorab starejših.

Brezplačna telefonska številka (080 28 85) za starejše osebe – žrtve nasilja je bila vzpostavljena od 3. novembra 2010 dalje. Na njej je bil, vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro, starejšim žrtvam nasilja na voljo svetovalec, v ostalem času pa interaktivni odzivnik, ki je navedel osnovne informacije. Osebe, ki so klicale v času, ko nismo bili dosegljivi, so lahko pustile sporočilo in na njihovo željo smo klic vrnili.

Starejšim osebam, ki so nas poklicale smo ponudili svetovanje ter skušali skupaj z njimi poiskati ustrezno pomoč. Najpogosteje smo jih spodbujali k prijavi nasilja in jih usmerili na krajevno pristojni center za socialno delo. V ta namen smo jih seznanili z različnimi oblikami pomoči, ki jih centri za socialno delo lahko ponudijo, to je vključitev v eno izmed socialno varstvenih storitev ter da jim po potrebi nudijo neposredno pomoč pri prijavi nasilja. Na željo starejše osebe, ki nas je poklicala, smo kontakt s centri za socialno delo vzpostavili tudi mi, kar pomeni, da so nam osebe zaupale osebne podatke, katere smo nato posredovali krajevno pristojnemu centru za socialno delo.

Okrogla miza o preprečevanju zlorab starejših z naslovom »Tukaj smo, da vam pomagamo«, je bila izvedena 26. novembra 2010, v prostorih Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. Z okroglo mizo smo zaključili dejavnosti v okviru projekta.

Izhodišče/uvod v okroglo mizo je bila predstavitev rezultatov analize/posnetka stanja na centrih za socialno delo, glede obravnave starejših oseb, ki doživljajo nasilje v domačem okolju. V ta namen je bil pripravljen vprašalnik, ki je bil posredovan centrom za socialno delo, za strokovne delavce, ki delajo na področju varstva odraslih. Na okrogli mizi so poleg predstavnikov Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije sodelovali še predstavniki centrov za socialno delo, Zveza združenj društev upokojencev Slovenije in patronažna služba. Na okroglo mizo so bili vabljeni strokovni delavci centrov za socialno delo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za notranje zadeve. Novico smo objavili tudi v medijih.

Na vrh