Regijska koordinacija

Koordinatorji za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju

Koordinatorji za obravnavo v skupnosti izvajajo pomoč osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi. vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Oseba se obravnava samo če poda pisno privolitev v načrt obravnave v skupnosti. Koordinator skupaj z osebo in multidisciplinarnim timom pripravi načrt obravnave, ki ga sprejme center za socialno delo. Multidisciplinarni tim sestavljajo psihiater, patronažna sestra, predstavnik centra za socialno delo in nevladnih organizacij, najbližja oseba in drugi, ki lahko vplivajo na potek obravnave v skupnosti in ga imenuje center za socialno delo. Koordinator in izvajalci obravnave v skupnosti sodelujejo pri izvajanju načrta obravnave v skupnosti. Koordinator opravlja predvsem naslednje naloge:

  • pripravi, koordinira in nadzira izvajanje načrta obravnave v skupnosti,
  • organizira in vodi multidisciplinarni tim,
  • nudi strokovno podporo in podporo glede namestitve izvajalcem obravnave v skupnosti,
  • skrbi za evidenco obravnav v skupnosti.

Trenutno je na centrih za socialno delo zaposlenih 25 koordinatorjev, ki pokrivajo 9 slovenskih regij.

Celjska regija

Celjsko regijo pokrivajo tri koordinatorke za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Celje, ki opravljajo delo za CSD Celje, CSD Žalec, CSD Laško, CSD Šmarje pri Jelšah in CSD Šentjur pri Celju;

Koordinatorica:
Polona Pulko, univ. dipl. soc. del.
CSD Celje, Opekarniška 15 b, 3000 Celje
Telefon: 03 425 63 03, 031 707 566
E-pošta: polona.pulko@gov.si

Koordinatorica:
Alenka Kolar, dipl. soc. del.
CSD Celje, Opekarniška 15 b, 3000 Celje
Telefon: 03 425 63 05, 031 782 529
E-pošta: alenka.kolar1@gov.si

CSD Velenje, ki opravlja delo za CSD Velenje, CSD Slovenske Konjice in CSD Mozirje.

Koordinatorica:
Marina Marinović, dipl. soc. del.
CSD Velenje, Prešernova cesta 10, 3320 Velenje
Telefon: 03 898 45 10, 041 726 938
E-pošta: marina.marinovic@gov.si

Dolenjska regija

Dolenjsko regijo pokrivajo 3 koordinatorke za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Novo mesto, ki opravljajo delo za CSD Črnomelj, CSD Metlika, CSD Novo mesto ter CSD Trebnje;

Koordinatorica:
Katja Čelič, univ. dipl. soc. del.
CSD Novo mesto, Resslova ulica 7 b, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 644, 041 70 49 49
E-pošta: katja.celic@gov.si

CSD Krško, ki opravlja delo za CSD Krško, CSD Sevnica in CSD Brežice.

Koordinatorica:
Katja Levstik Žgalin, univ. dipl. soc.
CSD Krško, Cesta Krških žrtev 11, 8270 Krško
Telefon: 07 620 24 54, 041 795 885
E-pošta: katja.levstik@gov.si

Gorenjska regija

Gorenjsko regijo pokrivata 2 koordinatorki za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Jesenice, ki opravlja delo za CSD Jesenice, CSD Radovljica in CSD Tržič;

Koordinatorica:
Marjetka Kozjek Šurc, univ. dipl. socio.
CSD Jesenice, Cesta Železarjev 4 a, 4270 Jesenice
Telefon: 04 583 46 24, 051 351 301
E-pošta: marjetka.kozjek-surc@gov.si

CSD Kranj, ki opravlja delo za CSD Kranj in CSD Škofja Loka.

Koordinatorica:
Nežka Kukec, univ. dipl. soc. del.
CSD Kranj, Koroška cesta 19, 4000 Kranj
Telefon: 04 256 87 43, 041 386 993
E-pošta: nezka.kukec@gov.si

Koroška regija

Koroško regijo pokriva 1 koordinatorka za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Slovenj Gradec, ki opravljaj delo za CSD Slovenj Gradec, CSD Dravograd, CSD Ravne na koroškem in CSD Radlje ob Dravi;

Koordinator:
Janez Sterle, univ. dipl. soc. del.
CSD Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 230 Slovenj Gradec
Telefon: 02 885 01 20, 031 308 561
E-pošta: csdsg.koor.dus.zdravje@gov.si

Ljubljanska regija

Ljubljansko regijo pokrivajo 4 koordinatorji za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Ljubljana Moste Polje, ki opravljajo delo za CSD Ljubljana Bežigrad, CSD Ljubljana Center, CSD Ljubljana Šiška, CSD Ljubljana Moste in CSD Ljubljana Vič Rudnik;

Koordinatorica:
INES BAŠNEC, dipl. soc. del
CSD Ljubljana Moste Polje, Zaloška 69, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 520 64 54, 040 791 242
E-pošta: ines.basnec@gov.si

Koordinatorica:
Aleksandra Čorić, univ. dipl. soc. del.
CSD Ljubljana Moste Polje, Zaloška 69, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 520 64 51, 040 747 280
E-pošta: aleksandra.coric@gov.si

Koordinatorica:
Mag. Nataša Udovič, univ. dipl. soc. del.
CSD Ljubljana Moste Polje, Zaloška 69, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 520 64 52, 040 856 484
E-pošta: natasa.udovic@gov.si

Koordinator:
Vili Lamovšek, univ. dipl. soc. del.
CSD Ljubljana Moste Polje, Zaloška 69, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 520 64 50, 040 787 453
E-pošta: vili.lamovsek@gov.si

Obljubljanska regija

Obljubljansko regijo pokrivajo trije koordinatorji za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Kočevje, ki opravljajo delo za CSD Kočevje, CSD Ribnica, CSD Grosuplje in CSD Vrhnika;

Koordinatorica:
Tatjana Romih, univ. dipl. soc. del.
CSD Kočevje, Ljubljanska cesta 9, 1330 Kočevje
Telefon: 05 969 44 13, 040 568 245
E-pošta: tatjana.romih@gov.si

CSD Zagorje, ki opravlja delo za CSD Litija, CSD Zagorje ob Savi, CSD Trbovlje in CSD Hrastnik.

Koordinatorica:
Kristina Kos, dipl. soc. del.
CSD Zagorje ob Savi, Cesta Zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: 03 566 02 44, 051 435 724
E-pošta: kristina.kos@gov.si

CSD Kamnik, ki opravlja delo za CSD Domžale, CSD Kamnik.

Koordinatorica:
Tina Širnik, univ. dipl. soc. del.
CSD Kamnik, Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik
Telefon: 01 830 32 72, 041 856 555
E-pošta: tina.sirnik@gov.si

POMURSKA REGIJA

Pomursko regijo pokrivata dve koordinatorki za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Murska Sobota, ki opravlja delo za CSD Murska Sobota, CSD Gornja Radgona, CSD Lendava in CSD Ljutomer;

Koordinatorica:
Erna Fišinger, uni. dipl. soc. del.
CSD Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 535 11 73, 041 624 593
E-pošta: erna.fisinger@gov.si

Koordinatorica:
Petra Gyurica, univ. dipl. soc.
CSD Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 535 11 73, 031 727 430
E-pošta: petra.gyurica@gov.si

PRIMORSKA REGIJA

Primorsko regijo pokrivajo 5 koordinatorjev za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Koper, ki opravlja delo za CSD Koper, CSD Izola, CSD Piran in CSD Sežana;

Koordinatorica:
Gigliola Kovač, univ. dipl. soc. del.
CSD Koper, Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper
Telefon: 05 663 45 62, 041 668 952
E-pošta: gigliola.kovac@gov.si

CSD Nova Gorica, ki opravlja delo za CSD Nova Gorica, CSD Tolmin in CSD Ajdovščina;

Koordinator:
Perše Bojan, univ. dipl. soc. del.
CSD Nova Gorica, Delpinova ulica 18 b, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 335 33 19, 041 702 419
E-pošta: bojan.perse@gov.si

Koordinatorica:
Nataša Novak, univ. dipl. soc. del.
CSD Nova Gorica, Delpinova ulica 18 b, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 29 07, 041 66 50 13
E-pošta: natasa.novak1@gov.si

CSD Idrija ki opravlja delo za CSD Idrija, CSD Postojna, CSD Ilirska Bistrica, CSD Cerknica in CSD Logatec.

Koordinator:
Janez Tušar, magister socialnega dela
CSD Idrija, Vojkova ulica 2a, 5280 Idrija
Telefon: 05 373 46 13, 031 717 413
E-pošta: janez.tusar@gov.si

Koordinatorica:
Sabina Lidjan, mag. psih.
CSD Idrija, Vojkova ulica 2a, 5280 Idrija
Telefon: 05 373 46 09, 041 388 176
E-pošta: sabina.lidjan@gov.si

ŠTAJERSKA REGIJA

Štajersko regijo pokrivajo 3 koordinatorike za obravnavo v skupnosti, s sedežem na:

CSD Maribor, ki opravljajo delo za CSD Maribor, CSD Ruše, CSD Lenart, CSD Pesnica in CSD Slovenska Bistrica;

Koordinatorica:
Simona Ratajc, univ. dipl. soc. del.
CSD Maribor, Zagrebška 72, 2000 Maribor
Telefon: 02/250 66 84, 041 642 726
E-pošta: simona.ratajc@gov.si

Koordinatorica:
mag. Ana Gajić, dipl. soc. del.
CSD Maribor, Zagrebška 72, 2000 Maribor
Telefon: 02/250 66 85 , 041 642 741
E-pošta: ana.gajic@gov.si

CSD Ptuj, ki opravlja delo za CSD Ptuj in CSD Ormož.

Koordinatorica:
Maja Žgeč, univ. dipl. soc. del.
CSD Ptuj, Trstenjakova 5 a, 2250 Ptuj
Telefon: 02 787 56 19, 031 658 856
E-pošta: maja.zgec@gov.si

Na vrh