Preskoči na glavno vsebino

Regijska koordinacija

Koordinatorji za invalidsko varstvo

Koordinator/koordinatorica invalidskega varstva je strokovni delavec/delavka na vašem CSD, na katerega se lahko obrnete z vprašanji o pravicah in obveznostih na podlagi predpisov s področja invalidskega in socialnega varstva ter se povezuje z drugimi deležniki , predvsem pa z vprašanji glede uveljavljanja pravica do osebne asistence ali komunikacijskega dodatka.

Koordinatorji/koordinatorice invalidskega varstva vodijo postopke za uveljavljanje pravice do osebna asistence , do komunikacijskega dodatka, spremljajo izvajanje osebne asistence , preverjajo izvajanje osebne asistence pri uporabniku doma in pri izvajalcu osebne asistence.

Koordinator/koordinatorica invalidskega varstva deluje na območju posameznega centra za socialno delo, ki pokriva več enot centrov za socialno delo.

CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE

Zajema področje enot CSD: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah.

Viktorija Beukovič
Telefon: 03 425 63 00, e-pošta: viktorija.beukovic@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE

Zajema področje enot CSD: Brežice, Krško, Sevnica

Zdenka Žveglič
Telefon: 07 49 92 003, e-pošta: zdenka.zveglic@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Zajema področje enot CSD: Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje

Indira Đuherić
Telefon: 07 30 62 370, e-pošta: indira.duheric@gov.si

Janja Rudman
Telefon: 07 393 26 51, e-pošta: janja.rudman@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA

Zajema področje enot CSD: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

Branka Brenkuš
Telefon: 04 777 87 80, e-pošta: branka.brenkus@gov.si

Klavdija Prelc
Telefon: 04 256 87 57, e-pošta: klavdija.prelc@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA

Zajema področje enot CSD: Izola, Koper, Piran, Sežana

Mojca Čavničar
Telefon: 05 66 34 530, e-pošta: mojca.cavnicar@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA

Zajema področje enot CSD: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec

Jelka Kovač
Telefon: 02 88 50 109, e-pošta: j.kovac@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA

Anja Rustja zajema področje enot CSD ŠIŠKA IN VRHNIKA
Telefon: 01 200 21 36, e-pošta: anja.rustja@gov.si

Ivan Petrič zajema področje enot CSD BEŽIGRAD IN CENTER
Telefon: 01 587 34 41, e-pošta: ivan.petric@gov.si

Katarina Krušič zajema področje enot CSD VIČ-RUDNIK IN GROSUPLJE
Telefon: 01 200 21 34, e-pošta: katarina.krusic@gov.si

Špela Jakša zajema podorčje enot CSD MOSTE-POLJE IN LOGATEC
Telefon: 01 58 73 445, e-pošta: spela.jaksa@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR

Zajema področje enot CSD: Lenart, Maribor Center, Maribor Tezno, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica

Marinka Dajčer
Telefon: 02 250 65 13, e-pošta: marinka.dajcer@gov.si

Slava Andric
Telefon: 02 250 65 37, e-pošta: slava.andric@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD

Zajema področje enot CSD: Domžale, Kamnik, Litija

Tina Drnovšek
Telefon: 01 890 03 94, e-pošta: tina.drnovsek@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA ZAHOD

Zajema področje enot CSD: Kočevje, Ribnica

Ana Pevec Hočevar
Telefon: 01 893 83 88, e-pošta: ana.pevec-hocevar@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE

Zajema področje enot CSD: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota

Branko Petovar
Telefon: 02 535 11 66, e-pošta: branko.petovar@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO-NOTRANJSKA

Zajema področje enot CSD: Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna

Maruša Treven Nagode
Telefon: 05 700 12 29, e-pošta: marusa.nagode@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA

Zajema področje enot CSD: Mozirje, Velenje, Žalec

Bernarda Pečečnik
Telefon: 03 77 73 068, e-pošta: bernarda.pececnik@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA

Zajema področje enot CSD: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin

Nina Mozetič
Telefon: 05 330 29 45, e-pošta: nina.mozetic@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE

Zajema področje enot CSD: Ormož, Ptuj

Mojca Žiher
Telefon: 02 787 56 57, e-pošta: mojca.ziher@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE

Zajema področje enot CSD: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Maja Renko
Telefon: 03 777 33 08, e-pošta: maja.renko@gov.si

Na vrh