Regijska koordinacija

Koordinatorji za preprečevanje nasilja

Dejavnost regijskih koordinatoric je ciljno usmerjena v spremljanje in ustvarjanje ter dopolnjevanje sistema pomoči vsem, ki preživljajo nasilje s poudarkom na najbolj ogroženih skupinah prebivalstva (otroci, invalidi, ostareli, ženske…). Njihova naloga je vzdrževanje in razvijanje mreže med javnimi in nevladnimi institucijami, ki delujejo v regiji na področju zaščite pred nasiljem, usklajevanje postopkov delovanja in sodelovanje med njimi, strokovna podpora in usposabljanje ter senzibiliziranje strokovne in laične javnosti, analiziranje stanja na področju nasilja v regiji ter povezovanje in koordiniranje dela na državnem nivoju.

Delo je zastavljeno na področju 12 slovenskih regij.

CELJSKA REGIJA

Zajema področje CSD Celje, CSD Laško, CSD Mozirje, CSD Slovenske Konjice, CSD Šentjur pri Celju, CSD Šmarje pri Jelšah, CSD Velenje, CSD Žalec

Koordinatorica:
Gabriela Čoklc, uni. dipl. soc. del.
CSD Celje, Opekarniška 15 b, 3000 Celje
Telefon: 03 425 63 35
E-pošta: gabriela.coklc@gov.si

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Zajema področje CSD Črnomelj, CSD Metlika, CSD Novo mesto, CSD Trebnje

Koordinatorica:
Dubravka Hrovatič, univ. dipl. soc. del., višja svetovalka
CSD Novo mesto, Resslova 7 b, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 664
E-pošta: dubravka.hrovatic@gov.si

GORENJSKA REGIJA

Zajema področje CSD Jesenice, CSD Kranj, CSD Radovljica, CSD Škofja Loka, CSD Tržič

Koordinatorica:
mag. Aleksandra Kafol, univ. dipl. psih., specialistka zakonske in družinske terapije
CSD Škofja Loka, Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 517 01 17
E-pošta: aleksandra.kafol@gov.si

GORIŠKA REGIJA

Zajema področje CSD Ajdovščina, CSD Idrija, CSD Nova Gorica, CSD Tolmin

Koordinatorica:
Majda Pušnar, univ. dipl. soc., višja svetovalka
CSD Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 33 029 18, 031 662 010
E-pošta: majda.pusnar@gov.si

KOROŠKA REGIJA

Zajema področje CSD Dravograd, CSD Radlje ob Dravi, CSD Ravne na Koroškem, CSD Slovenj Gradec

Koordinatorica:
mag. Jovita Pogorevc Merčnik, prof. ped. in soc., samostojna svetovalka
CSD Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02 88 50 118
E-pošta: csdsg.koor.nas@gov.si

LJUBLJANSKA REGIJA

Zajema področje CSD Ljubljana Bežigrad, CSD Ljubljana Center, CSD Ljubljana Moste Polje, CSD Ljubljana Šiška, CSD Ljubljana Vič Rudnik, CSD Logatec, CSD Vrhnika

Koordinatorica:
Helena Govekar, dipl. socialna delavka, višja svetovalka
CSD Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 58 398 30
E-pošta: helena.govekar@gov.si

OBALNO KRAŠKA REGIJA IN PRIMORSKO NOTRANJSKA REGIJA

Zajema področje CSD Ilirska Bistrica, CSD Izola, CSD Koper, CSD Piran, CSD Postojna, CSD Sežana, CSD Cerknica

Koordinatorica:
mag. Damjana Jurman, univ. dipl. pedagoginja
Center za socialno delo Koper, Cankarjeva ul. 6, 6000 Koper
Telefon: 05 66 34 579
e-pošta: damjana.jurman@gov.si

OBLJUBLJANSKA REGIJA 1

Zajema področje CSD Domžale, CSD Hrastnik, CSD Kamnik, CSD Trbovlje, CSD Zagorje, CSD Litija

Koordinatorica:
Mag. Nataša Keršič
CSD Domžale, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale
Telefon: 01/724 63 96
E-pošta: natasa.kersic@gov.si

OBLJUBLJANSKA REGIJA 2

Zajema področje CSD Cerknica, CSD Grosuplje, CSD Kočevje, CSD Ribnica, CSD Vrhnika

Koordinatorica:
Katarina Tinauer, uni. dipl. soc. del.
CSD Kočevje, Ljubljanska c. 9, 1330 Kočevje
Telefon: 01/8938392
E-pošta: katarina.tinauer@gov.si

PODRAVSKA REGIJA

Zajema področje CSD Lenart, CSD Maribor, CSD Ormož, CSD Pesnica, CSD Ptuj, CSD Ruše, CSD Slovenska Bistrica

Koordinatorica:
dr. Sanja Sitar Surić, doktorica socialnega dela
CSD Maribor, Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor
Telefon: 02 250 66 71, 031 703 521
E-pošta: sanja.sitar@gov.si

POMURSKA REGIJA

Zajema področje CSD Gornja Radgona, CSD Lendava , CSD Ljutomer, CSD Murska Sobota

Koordinatorica:
Maja Durič, univ. dipl. prav.
CSD Gornja Radgona, Partizanska c. 21, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 564 93 23
E-pošta: maja.duric@gov.si

POSAVSKA REGIJA

Zajema področje CSD Brežice, CSD Krško, CSD Sevnica

Koordinatorica:
Sonja Žugič, univ. dipl. soc. del., samostojna svetovalka
CSD Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško
Telefon: 07 620 24 51
E-pošta: sonja.zugic@gov.si

Na vrh