Preskoči na glavno vsebino

Arhiv novic

Novice & aktualno

Energetski dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi.

Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka viša…

Od 1.9.2022 dalje ni več potrebno, da je bila predhodno poiskušana izterjava preživnine za otroka. S spremembo Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije se spreminjajo tudi pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine in obrazci.

Vlagatelj na Javni štipendijski,razvojni, invalidski in preživninski sklad poda pisno izjavo o…

Fotografija Tatjane Milavec, sekretarke Skupnosti CSD SlovenijeNa mesto sekretarke Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije je s 1. avgustom 2022, nastopila Tatjana Milavec. Sekretarka Skupnosti CSD je imenovana za dobo petih let.

Nekaj besed sekretarke ob nastopu mandata: »Verjamem v moč ki jo imajo centri združeni v skupnost, v moč, da skupaj soustvarjamo nujne spremembe. V svojih 28 letih delovnih izkušenj na centru za socialno delo sem bila v…

Vloga za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca na kateri je dodano besedilo v Ukrajinskem jeziku za osebe ki jim je v Republiki Sloveniji priznana začasna zaščita po Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO).

Več informacij

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA IN ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA za osebe s priznano začasno zaščito v RS / ЗАЯВА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ…

Center za socialno delo Pomurje, Policijska uprava Murska Sobota in Občina Lendava so danes 8. marca (ob dnevu žena) organizirali strokovni posvet "NASILJE V DRUŽINI - IZZIV DRUŽBE ALI POSAMEZNIKA".

... kljub desetletjem ozaveščanja je zavedanje o razširjenosti in posledicah nasilja še vedno preslabo slišano, napačne predstave pa so še vedno globoko zakoreninjene!

Nasilje v družini lahko prekinemo…

Sodelovanje v akciji je priložnost, ko samemu sebi in svojim bližnjim dokažemo, da je življenje brez alkohola lepše, bolj pristno, toplejše in bolj osrečujoče.

Lahko je tudi točka preverjanja, ko ugotovimo, da se ni tako enostavno odpovedati in da bi za vztrajanje potrebovali pomoč. Je priročen izgovor, ker v tem času ‘ni dovoljeno piti’ in prijatelji ne pritiskajo, ‘dajmo enega’.

V znamenje…

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvešča, da so bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil. Pričakujejo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih…

Aktiv psihologov pri Skupnosti CSD Slovenije je pripravil uporabne zloženke z informacijami za otroke in starše v primerih, ko se starša ločujeta. Zloženka je lahko v pomoč staršem in otrokom pri posredovanju osnovnih informacij in odgovorov ter so uporabne za izhodišče za pripravo otroka na pogovor na centru za socialno delo.
Na vrh