Preskoči na glavno vsebino

Arhiv novic

Novice & aktualno

Med 25. novembrom in 10. decembrom obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami. Odgovornost vsakega posameznika izmed nas je, da z besedami in vedenjem izražamo ničelno toleranco do nasilja. Če v svojem okolju zaznate, da je nekdo žrtev nasilja, nasilje prijavite vi, saj morda sam tega ne zmore.

V kolikor ste sami žrtev nasilja ali ste v svojem okolju zaznali, da se nad…

Vloga VD

21. oktober 2022

Energetski dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi.

Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka viša…

Od 1.9.2022 dalje ni več potrebno, da je bila predhodno poiskušana izterjava preživnine za otroka. S spremembo Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije se spreminjajo tudi pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine in obrazci.

Vlagatelj na Javni štipendijski,razvojni, invalidski in preživninski sklad poda pisno izjavo o…

Fotografija Tatjane Milavec, sekretarke Skupnosti CSD SlovenijeNa mesto sekretarke Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije je s 1. avgustom 2022, nastopila Tatjana Milavec. Sekretarka Skupnosti CSD je imenovana za dobo petih let.

Nekaj besed sekretarke ob nastopu mandata: »Verjamem v moč ki jo imajo centri združeni v skupnost, v moč, da skupaj soustvarjamo nujne spremembe. V svojih 28 letih delovnih izkušenj na centru za socialno delo sem bila v…

Vloga za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca na kateri je dodano besedilo v Ukrajinskem jeziku za osebe ki jim je v Republiki Sloveniji priznana začasna zaščita po Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO).

Več informacij

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA IN ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA za osebe s priznano začasno zaščito v RS / ЗАЯВА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ…

Center za socialno delo Pomurje, Policijska uprava Murska Sobota in Občina Lendava so danes 8. marca (ob dnevu žena) organizirali strokovni posvet "NASILJE V DRUŽINI - IZZIV DRUŽBE ALI POSAMEZNIKA".

... kljub desetletjem ozaveščanja je zavedanje o razširjenosti in posledicah nasilja še vedno preslabo slišano, napačne predstave pa so še vedno globoko zakoreninjene!

Nasilje v družini lahko prekinemo…

Na vrh