Arhiv novic

Novice & aktualno

27. november 2018

Vloge za nadaljnje prejemanje pravic iz javnih sredstev

Od 1. decembra 2018 dalje upravičenci do pravice otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence in državne štipendije v mesecu, ko se…

22. november 2018

STROKOVNI IZZIVI PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROKA

Strokovnega srečanje za poenotenje prakse z naslovom “STROKOVNI IZZIVI PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROKA”, ki smo ga organizirali 20. novembra 2018 v Ljubljani, se je udeležilo 55 strokovnih…

13. november 2018

Višina osnovnega zneska minimalnega dohodka tudi po 1.1.2019 ostaja 392,75 eur

Sprejeta je bila sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki tudi od 1. januarja 2019 dalje ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v enaki višini kot je sedaj, to je 392,75 EUR.

Cenzus za…

6. november 2018

ESN seminar – Inclusive activation (Dunaj, 5 – 6. november 2018)

Predstavniki Skupnosti CSD Slovenije so se udeležili seminarja ESN z naslovom “Inclusive activation”, kjer so bili predstavljeni pristopi in inovativni primeri praks na področju socialnega…

15. oktober 2018

Srečanje strokovnih delavcev CSD na področju rejništva

Dne 4.10.2018 smo v skupaj s 3. intervizijsko podskupino za področje rejništva v Mariboru organizirali že 7. tradicionalno letno srečanje strokovnih delavcev na področju rejništva. Vsakoletno srečanje…

1. oktober 2018

Reorganizacija centrov za socialno delo

1. oktobra 2018 se centri za socialno delo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o socialnem varstvu organizacijsko preoblikujejo. Reorganizacija predvideva združitev več centrov za socialno delo v…

28. september 2018

Spremembe v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD

Zakonu o socialnem varstvu Skupnosti CSD Slovenije podeljuje javno pooblastilo, da na področju izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno…

19. september 2018

Dnevi duševnega zdravja 2018 - nadzorovana obravnava in obravnava v skupnosti

Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje je v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za…

17. september 2018

Zaključeno osnovno usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA

Skupnost CSD Slovenije je na podlagi 19. člena Zakona o osebni asistenci (ZOA) dne 11. 9. in 12. 9. 2018, izvedla zadnji dan osnovnega usposabljanja za člane strokovnih komisij, ki bodo po ZOA…

10. september 2018

Osnovno usposabljanje članov strokovne komisije po ZOA

Skupnost CSD Slovenije je prejela novo nalogo po Zakonu o osebni asistenci (ZOA). V 19. členu ZOA je navedeno, da Skupnost CSD Slovenije organizira usposabljanje za člane strokovne komisije po ZOA…

Na vrh