Arhiv novic

Novice & aktualno

14. februar 2019

MEDINSTITUCIONALNE DELAVNICE V ZVEZI Z UPORABO NOVEGA DRUŽINSKEGA ZAKONIKA

Tokrat se dvodnevne delavnice odvijajo v Strunjanu in Mariboru 11. in 12. februar 2019). Skupnost CSD Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju…

16. januar 2019

Katalog izobraževanj na SCSD za leto 2019

Objavljen je katalog izobraževanj za strokovne delavce/delavke na CSD za leto 2019. Katalog bomo pravočasno dopolnjevali s točnimi datumi izvedb in podrobnejšo vsebino ter izvajalci posameznega…

9. januar 2019

MEDINSTITUCIONALNE DELAVNICE V ZVEZI Z UPORABO NOVEGA DRUŽINSKEGA ZAKONIKA

S prvo izvedbo delavnic smo pričeli v Ljubljani. Skupnost CSD Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira dvodnevne Medinstitucionalne…

18. december 2018

Izjava za medije - nadomestne volitve 2018 v Državni svet

Državna volilna komisija je septembra 2018 v Uradnem listu objavila “Poziv poklicnim organizacijam strokovnih delavcev na podrodju socialnega varstva”
27. november 2018

Vloge za nadaljnje prejemanje pravic iz javnih sredstev

Od 1. decembra 2018 dalje upravičenci do pravice otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence in državne štipendije v mesecu, ko se…

27. november 2018

Letni operativni sestanek predstavnikov CSD in Policije

Z namenom skupnega sodelovanja in reševanja aktualnih težav na terenu, smo se dne 23.11.2018 na rednem letnem operativnem sestanku srečali predstavniki centrov za socialno delo in Policije…

22. november 2018

STROKOVNI IZZIVI PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROKA

Strokovnega srečanje za poenotenje prakse z naslovom “STROKOVNI IZZIVI PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROKA”, ki smo ga organizirali 20. novembra 2018 v Ljubljani, se je udeležilo 55 strokovnih…

13. november 2018

Višina osnovnega zneska minimalnega dohodka tudi po 1.1.2019 ostaja 392,75 eur

Sprejeta je bila sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki tudi od 1. januarja 2019 dalje ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v enaki višini kot je sedaj, to je 392,75 EUR.

Cenzus za…

6. november 2018

ESN seminar – Inclusive activation (Dunaj, 5 – 6. november 2018)

Predstavniki Skupnosti CSD Slovenije so se udeležili seminarja ESN z naslovom “Inclusive activation”, kjer so bili predstavljeni pristopi in inovativni primeri praks na področju socialnega…

15. oktober 2018

Srečanje strokovnih delavcev CSD na področju rejništva

Dne 4.10.2018 smo v skupaj s 3. intervizijsko podskupino za področje rejništva v Mariboru organizirali že 7. tradicionalno letno srečanje strokovnih delavcev na področju rejništva. Vsakoletno srečanje…

Na vrh