Arhiv novic

Novice & aktualno

Strokovnega srečanje za poenotenje prakse z naslovom “STROKOVNI IZZIVI PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROKA”, ki smo ga organizirali 20. novembra 2018 v Ljubljani, se je udeležilo 55 strokovnih delavk in delavcev s centrov za socialno delo z vse Slovenije. Srečanje je potekalo interaktivno med predavatelji in udeleženci, delili so primere iz prakse, izpostavili strokovna vprašanja in nanje…

Sprejeta je bila sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki tudi od 1. januarja 2019 dalje ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v enaki višini kot je sedaj, to je 392,75 EUR.

Cenzus za denarno socialno pomoč za samsko osebo bo tako 392,75 EUR, cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo pa 577,34 EUR.

Vsem upravičencem, ki bodo na dan 1.1.2019 imeli pravico do denarne socialne…

Predstavniki Skupnosti CSD Slovenije so se udeležili seminarja ESN z naslovom “Inclusive activation”, kjer so bili predstavljeni pristopi in inovativni primeri praks na področju socialnega vključevanja oseb na trg dela.

ESN seminar – Inclusive activation (Dunaj, 5 – 6. november 2018) ESN seminar – Inclusive activation (Dunaj, 5 – 6. november 2018)

Pomočnica direktorja CSD Osrednja Slovenija vzhod (enota Domžale), mag. Anja Osojnik je na seminarju udeležencem predstavila projekt socialne aktivacije – vključevanje…

Dne 4.10.2018 smo v skupaj s 3. intervizijsko podskupino za področje rejništva v Mariboru organizirali že 7. tradicionalno letno srečanje strokovnih delavcev na področju rejništva. Vsakoletno srečanje organiziramo z namenom predstavitve dobrih praks, izmenjave izkušenj med strokovnimi delavci, reševanju aktualnih dilem in težav ter oblikovanju sistemskih sprememb in rešitev.

Srečanja se je…

1. oktobra 2018 se centri za socialno delo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o socialnem varstvu organizacijsko preoblikujejo. Reorganizacija predvideva združitev več centrov za socialno delo v območni center za socialno delo, ki pokriva večje teritorialno območje. Z reorganizacijo se ustanovi 16 novih območnih (regijskih) centrov za socialno delo. Iz obstoječih 62 centrov za socialno delo…

Zakonu o socialnem varstvu Skupnosti CSD Slovenije podeljuje javno pooblastilo, da na področju izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo ter določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog.

Skupnost CSD Slovenije je na podlagi sprememb in novih zakonov ter podzakonskih aktov, ki so bili do sedaj sprejeti letu 2018…

Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje je v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje in Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije organiziral dvodnevni posvet - Dneve duševnega zdravja, ki so potekali 17. in 18. septembra 2018 v Portorožu. Osrednja tema konference sta bili…

Skupnost CSD Slovenije je na podlagi 19. člena Zakona o osebni asistenci (ZOA) dne 11. 9. in 12. 9. 2018, izvedla zadnji dan osnovnega usposabljanja za člane strokovnih komisij, ki bodo po ZOA ocenjevali potrebe uporabnikov po osebni asistenci.

Tretji dan usposabljanja je bil v prvem delu namenjen demonstraciji ocenjevanja, ki sta jo izvedli uporabnica osebne asistence in Carmen Rajer, vodja…

Skupnost CSD Slovenije je prejela novo nalogo po Zakonu o osebni asistenci (ZOA). V 19. členu ZOA je navedeno, da Skupnost CSD Slovenije organizira usposabljanje za člane strokovne komisije po ZOA. Tri dnevno usposabljanje organiziramo v Austria trend hotelu v Ljubljani. Drugi dan usposabljanja smo organizirali 4. in 5. septembra 2018. Usposabljanja so se udeležili strokovnjaki iz socialnega…

S 1. avgustom bosta za 2 odstotka višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Gre za redno letno uskladitev na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Minimalni dohodek bo tako od 1. 8. 2018 dalje znašal 392,75 evrov.

Denarna socialna pomoč se zviša za 7,25 evrov in za samsko osebo brez dohodkov tako znaša največ 392,75 evrov, varstveni dodatek se zviša za…

Na vrh