Preskoči na glavno vsebino

Arhiv novic

Novice & aktualno

V okviru projekta Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvaja pa ga Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, smo razvili video slovnico o osnovnih jezikovnih značilnosti SZJ.

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je v obdobju od septembra 2018 do marca 2019 izvajala usposabljanje za 18 strokovnih delavk, zaposlenih na centrih za socialno delo, ki so 13.3.2019 uspešno opravile zaključni izpit ter pridobile naziv družinska mediatorka. V okviru usposabljanja so mediatorke opravile 201 ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja.

Zaključek usposabljanja družinskih mediatork 2019 Zaključek usposabljanja družinskih mediatork 2019

Tokrat se dvodnevne delavnice odvijajo v Strunjanu in Mariboru 11. in 12. februar 2019). Skupnost CSD Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira dvodnevne Medinstitucionalne delavnice v zvezi z uporabo novega Družinskega zakonika.

Medinstitucionalne delavnice so namenjene strokovnim delavcem CSD, sodnikom vseh stopenj, ki odločajo v…

Objavljen je katalog izobraževanj za strokovne delavce/delavke na CSD za leto 2019. Katalog bomo pravočasno dopolnjevali s točnimi datumi izvedb in podrobnejšo vsebino ter izvajalci posameznega seminarja ali delavnice. Vabilo s podrobnimi informacijami ter prijavnico za posamezni seminar bomo poslali najkasneje 10 dni pred izvedbo na vse glavne pisarne CSD, glavne pisarne enot CSD, direktorjem CSD…

S prvo izvedbo delavnic smo pričeli v Ljubljani. Skupnost CSD Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira dvodnevne Medinstitucionalne delavnice v zvezi z uporabo novega Družinskega zakonika.

Medinstitucionalne delavnice so namenjene strokovnim delavcem CSD, sodnikom vseh stopenj, ki odločajo v družinskih zadevah in strokovnim sodelavcem…

Od 1. decembra 2018 dalje upravičenci do pravice otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence in državne štipendije v mesecu, ko se jim pravica izteče, ne vlagajo vlog za nadaljnje prejemanje pravice. Center za socialno delo bo o pravicah, do katerih je posameznik ali družina že upravičena, ob izteku pravice ponovno odločal po…

Z namenom skupnega sodelovanja in reševanja aktualnih težav na terenu, smo se dne 23.11.2018 na rednem letnem operativnem sestanku srečali predstavniki centrov za socialno delo in Policije. Spregovorili smo o psihičnem nasilju v družini, o vse bolj razširjenem pojavu nasilja na spletu ter obravnavi mladoletnih tujcev brez spremstva. Srečanja se je udeležilo več kot 40 predstavnikov centrov za…

Strokovnega srečanje za poenotenje prakse z naslovom “STROKOVNI IZZIVI PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROKA”, ki smo ga organizirali 20. novembra 2018 v Ljubljani, se je udeležilo 55 strokovnih delavk in delavcev s centrov za socialno delo z vse Slovenije. Srečanje je potekalo interaktivno med predavatelji in udeleženci, delili so primere iz prakse, izpostavili strokovna vprašanja in nanje…

Na vrh