Preskoči na glavno vsebino

Arhiv novic

Novice & aktualno

Skupnost centrov za socialno delo je uspešno organizirala že drugo dvodnevno usposabljanje z naslovom “Delo z otroki in družino - obravnava zlorabljenih in ogroženih otrok, reševanje stisk ob visoko konfliktnih razvezah v funkciji zaščite otrok”. Usposabljanje je izvedla prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander z namenom priprave strokovnih delavcev in delavk na primerno ravnanje v primerih obravnave…

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je v obdobju od septembra 2017 do marca 2018 izvajala usposabljanje za 18 strokovnih delavcev, zaposlenih na centrih za socialno delo, ki so dne 12.3.2018 uspešno opravili zaključni izpit ter pridobili naziv družinski mediator. V okviru usposabljanja so mediatorji in mediatorke opravili 201 ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja.

Usposabljanje družinskih mediatorjev

Več o…

2. marca 2018 je bila v Uradnem listu RS št. 14/2018 objavljena sprememba Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-B). Zakon se prične uporabljati 17. marca 2018.

Zakon določa višino pomoči ob rojstvu otroka in sicer 280 EUR, ne glede na materialni položaj družine in velja za otroke rojene od 1. januarja 2018 dalje. Od 1. januarja 2020 dalje, se bo pomoč dodeljevala v obliki…

1. februarja 2018 smo na Skupnosti CSD Slovenije organizirali strokovno srečanje na temo obravnave mladoletnih tujcev brez spremstva.

Na srečanju so sodelovali predstavniki GPU, Centra za tujce in Sektorja mejne policije, Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Slovenske filantropije, centrov za socialno delo (direktorji…

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je 23. januarja 2018 organizirala posvet na temo “oprostitev plačila socialno varstvenih storitev- strokovno srečanje za poenotenje prakse”, ki se ga je udeležilo 50 strokovnih delavk/delavcev z vse Slovenije.

Srečanje je vodila Jožica Novak, univ.dipl.soc.del., ki je v prvem delu izpostavila zakonske podlage za oprostitev plačila svs in bistvene…

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je 14. decembra 2017 organizirala posvet na temo "Nasilje v družini in ocena ogroženosti-strokovno srečanje za poenotenje prakse, ki se ga je udeležilo 58 strokovnih delavk/delavcev z vse Slovenije.

Strokovno srečanje je potekalo v obliki izkustvene delavnice z delom na primeru iz prakse. Udeleženci posveta so na podlagi primera – igranega pogovora z…

Katalog izobraževanj velja za leto 2018. Skupnost CSD Slovenije si kot izvajalec izobraževanj pridržuje pravico do manjših sprememb oz. odstopanj pri izvedbi izobraževanj. O morebitnih spremembah bomo pravočasno obvestili vse centre za socialno delo.

Katalog nalog CSD

  1. 1.1.3.1
  2. 1.1.3.2
  3. 1.1.3.3
  4. 1.2.2.2
  5. 1.2.2.3
  6. Nova naloga št. 1.2.7
  7. Briše se naloga št. 1.2.7

Sprememba naloge: 1.1.3.1 Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi

Podlaga za izvajanje “ZSV – člen 88” se spremeni v “ZSV – člen 87a”

Namen naloge: Izvajanje ukrepov za vzgojo in varstvo otroka ali kakšne druge otrokove koristi, zlasti tako, da spremlja psihofizični razvoj…

Na vrh