Preskoči na glavno vsebino

O SCSD

Bilten Kaljenje

Bilten Kaljenje je strokovno glasilo, ki ga izdaja Skupnost CSD Slovenije. Ustvarjamo ga skupaj s strokovnimi delavci centrov za socialno delo. V njem objavljamo prispevke, v katerih predstavljamo delo na posameznih področjih socialnega varstva. Z objavljenimi članki želimo tako strokovni kot širši javnosti predstaviti dobro prakso, izkušnje in dileme s katerimi se srečujemo ter različne programe, ki jih izvajajo centri za socialno delo. Bilten Kaljenje izhaja občasno. Vsaka številka je tematsko zaključena celota, namenjena predstavitvi posameznega področja dela.

Izvod Kaljenja lahko naročite:

  • na naslovu: Skupnost CSD Slovenije, Slovenska cesta 27, Ljubljana,
  • po faxu št. 01/ 436 68 59 ali
  • po elektronski pošti info@scsd.si

V prepričanju, da boste v vsaki številki Biltena Kaljenje našli tudi nekaj zase oz. za svoje delo ali pa se seznanili storitvami in programi, ki jih izvajajo centri za socialno delo in za katere niste vedeli, vam predstavljamo kratek pregled, vsebino posamezne številke ter ali je možno posamezno Kaljenje še naročiti.

Št. Leto Vsebina Cena Količina
1 1999 Pomen vloge centrov za socialno delo za izboljšanje kakovosti življenja v starosti, PDzD 8,40€ +ddv
2 2000 Delo centrov za socialno delo na področju dela z družino 8,40€ +ddv
3 2001 Vloga centra za socialno delo pri obravnavi ogroženih otrok in mladostnikov 8,40€ +ddv POŠLO!
4 2001 Temeljne značilnosti skrbništva, vloge izvajalcev in razmišljanje stroke ob spreminjanju zakonodaje 8,40€ +ddv
5 2002 Osebna pomoč POŠLO!
6 2004 Evalvacije storitve prva socialna pomoč 14,60€ +ddv POŠLO!
7 2006 Vloga in izkušnje koordinatork pluralne mreže, ki delujejo na lokalni ravni regijskih koordinatork za preprečevanje nasilja ter regijskih koordinatorjev za izvajanje nadomestne kazni zapora in drugih ukrepov v splošno korist. 16,70€ +ddv POŠLO!
8 2007 Prispevki posameznih avtorjev, ki so vezani na postopke in odločanje CSD (ZUP) 17€ +ddv
9 2008 Rejništvo za rejnike ob zaključku usposabljanja
10 2011 Preprečevanje nasilja v družini 13€ +ddv
11 2012 Strokovne smernice za delo centrov za socialno delo na področju rejništva 12€ +ddv
12 2013 Vzgojni zavodi 12,00€ (DDV že vključen) POŠLO!
13 2016 Duševno zdravje 14,00€ (DDV že vključen) POŠLO!
Bilten Kaljenje
Na vrh