Preskoči na glavno vsebino

Arhiv novic

Novice & aktualno

Objavljen je katalog izobraževanj za strokovne delavce/delavke na CSD za leto 2019. Katalog bomo pravočasno dopolnjevali s točnimi datumi izvedb in podrobnejšo vsebino ter izvajalci posameznega seminarja ali delavnice. Vabilo s podrobnimi informacijami ter prijavnico za posamezni seminar bomo poslali najkasneje 10 dni pred izvedbo na vse glavne pisarne CSD, glavne pisarne enot CSD, direktorjem CSD…

S prvo izvedbo delavnic smo pričeli v Ljubljani. Skupnost CSD Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira dvodnevne Medinstitucionalne delavnice v zvezi z uporabo novega Družinskega zakonika.

Medinstitucionalne delavnice so namenjene strokovnim delavcem CSD, sodnikom vseh stopenj, ki odločajo v družinskih zadevah in strokovnim sodelavcem…

Od 1. decembra 2018 dalje upravičenci do pravice otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence in državne štipendije v mesecu, ko se jim pravica izteče, ne vlagajo vlog za nadaljnje prejemanje pravice. Center za socialno delo bo o pravicah, do katerih je posameznik ali družina že upravičena, ob izteku pravice ponovno odločal po…

Z namenom skupnega sodelovanja in reševanja aktualnih težav na terenu, smo se dne 23.11.2018 na rednem letnem operativnem sestanku srečali predstavniki centrov za socialno delo in Policije. Spregovorili smo o psihičnem nasilju v družini, o vse bolj razširjenem pojavu nasilja na spletu ter obravnavi mladoletnih tujcev brez spremstva. Srečanja se je udeležilo več kot 40 predstavnikov centrov za…

Strokovnega srečanje za poenotenje prakse z naslovom “STROKOVNI IZZIVI PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROKA”, ki smo ga organizirali 20. novembra 2018 v Ljubljani, se je udeležilo 55 strokovnih delavk in delavcev s centrov za socialno delo z vse Slovenije. Srečanje je potekalo interaktivno med predavatelji in udeleženci, delili so primere iz prakse, izpostavili strokovna vprašanja in nanje…

Sprejeta je bila sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki tudi od 1. januarja 2019 dalje ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v enaki višini kot je sedaj, to je 392,75 EUR.

Cenzus za denarno socialno pomoč za samsko osebo bo tako 392,75 EUR, cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo pa 577,34 EUR.

Vsem upravičencem, ki bodo na dan 1.1.2019 imeli pravico do denarne socialne…

Predstavniki Skupnosti CSD Slovenije so se udeležili seminarja ESN z naslovom “Inclusive activation”, kjer so bili predstavljeni pristopi in inovativni primeri praks na področju socialnega vključevanja oseb na trg dela.

ESN seminar – Inclusive activation (Dunaj, 5 – 6. november 2018) ESN seminar – Inclusive activation (Dunaj, 5 – 6. november 2018)

Pomočnica direktorja CSD Osrednja Slovenija vzhod (enota Domžale), mag. Anja Osojnik je na seminarju udeležencem predstavila projekt socialne aktivacije – vključevanje…

Dne 4.10.2018 smo v skupaj s 3. intervizijsko podskupino za področje rejništva v Mariboru organizirali že 7. tradicionalno letno srečanje strokovnih delavcev na področju rejništva. Vsakoletno srečanje organiziramo z namenom predstavitve dobrih praks, izmenjave izkušenj med strokovnimi delavci, reševanju aktualnih dilem in težav ter oblikovanju sistemskih sprememb in rešitev.

Srečanja se je…

1. oktobra 2018 se centri za socialno delo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o socialnem varstvu organizacijsko preoblikujejo. Reorganizacija predvideva združitev več centrov za socialno delo v območni center za socialno delo, ki pokriva večje teritorialno območje. Z reorganizacijo se ustanovi 16 novih območnih (regijskih) centrov za socialno delo. Iz obstoječih 62 centrov za socialno delo…

Na vrh